Sustainability

Sustainability

Transitie naar schone energie

Enstall maakt als onderneming deel uit van de transitie naar schone energie. We willen de milieueffecten van onze activiteiten tot een minimum beperken.

Door de toewijding van en samenwerking met onze medewerkers, leveranciers, partners en installateurs, streven we ernaar dat elk geïnstalleerd zonnepaneel ons een stap dichter bij een schonere en gezondere toekomst brengt. We voeren gesprekken met onze partners in de keten, onder andere gericht op recycling van materialen en grondstoffen, verduurzaming van verpakkingen en afvalvermindering. Onze collega’s en business partners delen allemaal de passie en het doorzettingsvermogen om de impact van de mens op het milieu te verminderen.

Duurzame bedrijfsvoering

Als een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de solar industrie, dragen we de verantwoordelijkheid  een belangrijke rol in de sector te spelen betreft transparantie, zowel in de keten als in onze bedrijfsvoering. Om dit te realiseren en te waarborgen hebben we een visie geformuleerd die gebaseerd is op vier bouwstenen:

Volledige naleving van de wettelijke normen

Veiligheid van producten en mensen

Volledig transparante, circulaire en CO2 neutrale toeleveringsketen

Zeer betrokken werknemers

Enstall empowers

Als onderneming vinden we het belangrijk om positief bij te dragen aan een toekomst met gelijke toegang tot duurzame energie voor iedereen. Met deze gedachte hebben we in 2021 Empowers opgericht. In de afgelopen tijd hebben we verschillende projecten op het gebied van solar gesteund die impact hebben op jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deelnemers te faciliteren door een volledige opleiding tot solar installateur te bieden. In Nederland richten we ons met name op groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder vluchtelingen, en in de Verenigde Staten ligt de focus onder andere op veteranen.

The Switch

The Switch is an Amsterdam-based non-profit that accelerates the transition to a climate-neutral economy while helping people who live far from the labor market start a career in the green energy and solar installation sector.

Admiraal de Ruyter

Admiraal de Ruyter is a Dutch scouting club whose mission is to encourage teamwork, respect and fun to kids. Empowers was happy to help them to reach their own climate goals by providing solar panels on their roof..

Wolfpack Robotics

Cosumnes Oaks High School robotics team is located in Elk Grove near Sacramento. Like many high schools, Cosumnes Oaks has a robotics team. Their team name is Wolfpack Robotics.